cz | en

Challenge Europe

a-green Projekt „Šetrné budovy“ vznikl v rámci mezinárodního programu Challenge Europe. Evropskou část globálního programu ochrany klimatu zahájila mezinárodní organizace British Council v roce 2008. Challenge Europe je tříletý projekt probíhající v 15 evropských zemích, který se snaží o konkrétní impuls a obohacení diskuze o změnách klimatu a jehož ambice je urychlit přeměnu ve společnost s nízkými emisemi skleníkových plynů.

a-green Interdisciplinární skupina 15-20 mladých osobností (ve věku 18-35 let) jakožto „advokátů klimatu“ v každé zemi společně pracuje, aby odhalila nové cesty vedoucí ke snížení emisí CO2 nebo využila netradičním způsobem metody, které již byly objeveny. V každé národní skupině jsou široce zastoupeny schopnosti, postoje a myšlenky různých profesí.

a-green Z množství shromážděných nápadů vybrala skupina českých advokátů klimatu čtyři konkrétní koncepce, které jsou podle nich skutečně schopné snížit emise CO2, například pomocí změn v principech podnikatelských praktik nebo lidského chování. Vedle projektu Šetrné budovy se další čeští zástupci skupiny věnují podpoře environmentálně a sociálně příznivého oblečení, rozvoji lokální výroby čisté energie a cyklistické dopravě v hlavním městě.

a-green Výsledkem projektu je evropská síť více než 200 mladých osobností spolupracujících na rozvíjení vice než 40 konkrétních, hmatatelných myšlenek. Na jaře 2009 je představí široké veřejnosti, včetně významných odborníků, mecenášů, obchodních organizací a podnikatelů.

a-green V rámci programu British Council aktivně spolupracuje s řadou organizací a odborníků z podnikové, nevládní, ekologické a akademické sféry, kteří podporují advokáty klimatu v jejich úsilí. Patronem projektu v České Republice je Prof. Bedřich Moldan a záštitu poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR. Partnery jsou Britské velvyslanectví v Praze, Centrum pro dopravu a energetiku, Heinrich Böll Stiftung, Respekt Institut, Česká zemědělská univerzita v Praze, RWE Transgas a Energy Centre České Budějovice.

a-green Challenge Europe probíhá od roku 2008 v 15 zemích celé Evropy: v pobaltských státech (Estonsku, Litvě a Lotyšsku), České republice, Dánsku, Finsku, Irsku (Irské republice a severním Irsku), Maďarsku, Norsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Velké Británii (Anglii, Skotsku, Walesu), Švédsku a Ukrajině. V roce 2009 se do projektu zapojí další evropské země.
Více informací o projektu Challenge Europe: http://challengeeurope.britishcouncil.org nebo na www.britishcouncil.cz

Koordinátorka projektu v České republice:

Jana Hecová
Partnerships and Projects Manager
British Council
Bredovský dvůr
Politických vězňů 13
110 00 Praha 1
T +420 221 991 132
M +420 724 027 452
F +420 224 933 847
jana.hecova@britishcouncil.cz
www.britishcouncil.cz
bc_green
chall_eur
Partneři projektu Challenge Europe v České republice:
  • Britské velvyslanectví v Praze
ukamb
  • Centrum pro dopravu a energetiku
CDElogo
  • Heinrich Böll Stiftung
hb
  • Respekt Institut, o.p.s.
respekt
  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
fzp
  • RWE Transgas
rwe
  • Energy Centre České Budějovice
eccb

 

Záštitu poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Patronem českých advokátů klimatu je senátor Prof. Bedřich Moldan.