cz | en

O projektu ŠETRNÉ BUDOVY

Moderní stavby, které šetří životní prostředí i vaše finance


a-green Hlavním cílem projektu Šetrné budovy je překonat současné informační bariéry týkající se výstavby a rekonstrukcí obytných domů. Výstupem projektu bude webový informační rozcestník pro laickou veřejnost a dvě panelové diskuze pro odborné publikum.

  • Webový informační rozcestník www.setrnebudovy.cz poskytne jednoduchý a přehledný návod a motivaci pro realizaci úsporných stavebních projektů a úspor v domácnosti.
  • Cílem dvou panelových diskuzí je sdílení zkušeností mezi odborníky z praxe a méně zasvěcenou českou odbornou veřejností v oblasti rekonstrukce, výstavby a financování environmentálně šetrných staveb větších celků či rozměrů.

Oběma aktivitami se projekt snaží zvýšit poptávku po výstavbě a rekonstrukcích kvalitních staveb ohleduplných k životnímu prostředí. Cílem je přispět k rozšíření takovýchto zelených staveb v České republice.

Projektový tým:

awatar_vogel

Ing. Petr Vogel

petr.vogel@setrnebudovy.cz

konzultant, EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Zaměřuje se na úspory energie, pohodu vnitřního prostředí, ekologii, integrované návrhy a energetické koncepty budov. Je absolventem magisterského oboru Pozemní stavby a konstrukce Fakulty stavební ČVUT. Absolvoval roční studijní stáž na K-State University (USA) a půlroční studijní stáž na Technische Universität Graz (Rakousko) zaměřenou na návrhy, výstavbu a dynamické simulace energeticky efektivních budov. V komerční sféře se dnes hlavně podílí na výzkumném projektu se zaměřením na sanace panelových domů na nízkoenergetický standard, na ekologicko-ekonomických analýzách developerských projektů a Energy Efficiency Retrofit studiích halových objektů.

awatar_kotek

Ing. Petr Kotek, Ph.D.

petr.kotek@setrnebudovy.cz

konzultant, EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT - specializace stavební fyzika a technické zařízení budov. V rámci postgraduálního studia se zaměřil na optimalizaci energetické náročnosti budov (ENB) pomocí počítačového dynamického modelování. Absolvoval zahraniční stáž na TU Eindhoven (Netherlands) se zaměřením na vícekriteriální optimalizaci ENB s přihlédnutím na optimální kvalitu vnitřního prostředí administrativních budov. Ve společnosti EkoWATT se podílí na vědeckovýzkumném projektu zaměřeným na revitalizaci panelových domů, spolupracuje na energeticko-ekonomických analýzách větších developerských projektů a v týmu spolupracuje na Energy Efficiency Retrofit studiích halových objektů.

awatar_holovsky

Mgr. Jakub Holovský

petr.kotek@setrnebudovy.cz

vědecký pracovník, Fyzikální ústav AV ČR

V projektu Šetrné budovy se zabývá obnovitelnými zdroji na budovách, jejich ekonomickými, praktickými a ekologickými aspekty. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK vystudoval obor fyzika pevných látek. Od roku 2005 pracuje na Fyzikálním ústavu AV ČR v. v. i., kde se v rámci několika evropských projektů věnuje aplikovanému výzkumu v oblasti tenkovrstvých fotovoltaických solárních článků.

awatar_kliegr

Ing. Tomáš Kliegr

tomas.kliegr@setrnebudovy.cz

asistent Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

Do projektu Šetrné budovy přispívá především svými zkušenostmi s realizací osvětových aktivit v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Vystudoval Znalostní technologie na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze, kde stále působí jako student doktorského studia a výzkumný pracovník Laboratoře inteligentních systémů. Aktivní vztah k ochraně životního prostředí získal jako člen studentské organizace oikos Praha "studenti pro trvale udržitelnou ekonomii a management". Spolu s kolegy z oikosu byl členem vítězného týmu soutěže "CO2- Co vy na to?", která předcházela projektu Challenge Europe.