cz | en

Program

Úvodní slovo: O projektu, představení pořadatelského týmu

Nigel Bellingham
ředitel, British Council Czech Republic
David Gainer
kulturní atašé, Velvyslanectví spojených států v České republice

Úvodní slovo řešitelů projektu

speaker Petr Vogel, Petr Kotek - pokračování projektu a naše vize do budoucna

15:00-15:10

cara_hlavni

Diskuze 1: Architektonické, technické a sociální aspekty ekologicky šetrných budov

15:10-16:55


a-green 1. „Zelená" architektura

speaker B. Arch (Hons) Dip Arch Rab Bennetts RIBA OBE

architekt, společnost Bennetts Arch (Velká Británie)

 • principy a důležitost architektury spojené s ekologií
 • odpovědnost architektů sledovat cíle trvalé udržitelnosti při návrhu staveb
Rab Bennetts je zakladatelem architektonické kanceláře Bennetts Associates a členem správní rady UK Green Building Council. Od prvotní stavby centrály společnosti Powergen v roce 1991, se kancelář Bennetts Associates podílela na mnoha energeticky úsporných stavebních projektech - například na stavbě ústřední knihovny v Brightonu, která byla nominována na Stirlingovu cenu. V roce 2006 byla kancelář oceněna britskou architektonickou kanceláří roku.

a-green 2. Nové praktiky v architektuře

speaker Ing. arch. Petr Lešek
architekt, společnost Projektil Architekti

 • ukázky konkrétních příkladů zelených staveb z praxe v zahraničí, ale i v ČR
Petr Lešek působí jako architekt ve společnosti Projektil Architekti, která se zabývá projektováním urbanistických a zastavovacích plánů, novostaveb a rekonstrukcí především obytných, občanských a administrativních budov včetně autorského dozoru. Společnost navrhovala například budovy centra ekologických aktivit města Olomouc - Sluňákov nebo Národní technickou knihovnu v Praze. Razí spojení současného umění, designu, technologie, architektury a krajiny místa.

a-green 3. Obnovitelné a alternativní zdroje energie na budovách

speaker Professor Randall Thomas EurIng PhD CEng FCIBSE MASHRAE FRSA

Department of Engineering, University of Cambridge (Velká Británie)

 • teorie a praxe při instalaci obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách
Randall Thomas je hostujícím profesorem na katedře stavební fyziky univerzity v Cambridge a profesorem Udržitelného ekologického projektování na Kingston University. Jakožto bývalý ředitel Max Fordham LLP projektoval a dozoroval stavební projekty na různých místech Velké Británie.

a-green 4. Kvalita obytného a pracovního prostředí zelených budov

speaker Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.

Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební ČVUT v Praze

 • otázky komfortu, zdraví a výkonnosti lidí v obytném apracovním prostředí zelených budov
 • souvislosti úsporných opatření na budovách s dopadem na vnitřní mikroklima
Miloslav Jokl je profesorem oboru technická zařízení budov FSV ČVUT a soudním znalcem v oboru stavebnictví. Je autorem četných vědeckých prací, patentů, návrhů zákonů a knih. Již několik desetiletí publikuje knihy týkající se vnitřního prostředí budov, větrání, klimatizace a měření. Je členem Společnosti pro techniku prostředí, International Society for Built Environment a New York Academy of Sciences.

a-green 5. Sociální aspekty realizace šetrných staveb

speaker Akad. arch Aleš Brotánek

architekt, DESIGN STUDIO

 • důležitost zvládnutí lidského faktoru pro skutečný environmentálně šetrný život budovy (získávání lidí pro šetrný projekt, možné sekundární benefity pro uživatele budovy apod.)
Aleš Brotánek vystudoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde diplomoval v r. 1984 prací "Znovuobnovení venkovského života", která řešila nové skryté potenciály života ve venkovském prostoru a z nich vyrůstající vyvážené urbanistické osídlení, bydlení v nízkoenergetickém a generačně přizpůsobivém domě dovedeném až do detailu ekodesignu nábytku. Během let řešil hračky, dětská hřiště a interiéry (především v období nesvobody) a po roce 1989 bydlení pro seniory, sociální bytovou výstavbu, územní plány s participací obyvatel a nízkoenergetické domy včetně rodinných. V současnosti se zaměřuje na propagování významu úspor neobnovitelných energií v obsluze budov, kde se spotřebovává 50% světové spotřeby energií. Navrhuje nízkoenergetické a pasivní domy s důrazem na blízkou spolupráci s investorem a stavitelem v kontextu prostředí.

 

Přestávka                                                                                                                                                             17:00

cara_hlavni

Diskuze 2: Ekonomické aspekty ekologicky šetrných budov

17:30-19:15


a-green 1. „Zelené" developerské projekty

speaker Ing. Jan Řežáb

ředitel, společnost JRD

 • zelené developerské projekty, jejich přidaná hodnota na trhu, profitabilita a přínosy pro celou společnost
 • ukázky příkladů ekonomických aspektů různých typů projektů
Jan Řežáb je zakladatelem a ředitelem společnosti JRD s.r.o. působící v oblasti bytového developmentu. Společnost JRD byla v ČR prvním a stále zůstává jediným developerem nízkoenergetických bytových domů v energetické třídě „A“.

a-green 2. Bankovní pobídky pro realizaci šetrných staveb

speaker Ira. S. Rubenstein

investiční bankéř, Bradley Woods & Co. Ltd. (USA)

 • bankovní pobídky pro stavbu a revitalizaci ekologicky šetrných budov - jejich přínosy pro fyzické a právnické osoby, ale zejména pro poskytovatele produktu - bankovní instituce
Ira S. Rubenstein zastává v americké instituci Bradley Woods & Co. Ltd funkci vedoucího poradce pro sektor bankovních investic a investic do obnovitelných zdrojů. Podpoře a realizaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie se věnuje i v rámci svých soukromých firem GCT a HERD. Přednáškovou a investiční činností působí i v zemích střední a východní Evropy. Ira byl členem poradní skupiny, která společně s guvernérem státu New York Georgem Patakim v roce 2000 vytvořila první komplexní balíček finančních pobídek pro rozvoj "zelených" staveb ve všech státech USA.

a-green 3. Státní pobídky pro realizaci šetrných staveb

speaker Mgr. Petr Holub

Poradce náměstka pro ochranu klimatu a ovzduší, Ministerstvo životního prostředí

 • státní politika podpory environmentálně šetrných staveb vsoučasnosti a budoucnosti
Petr Holub je poradcem náměstka ministra pro ochranu klimatu a ovzduší na Ministerstvu životního prostředí ČR. Na ministerstvu mimo jiné koordinuje přípravu zeleného investičního schématu (Green investment scheme - GIS) na podporu úsporných energetických opatření v domácnostech. Byl také zodpovědný za přípravu kritérií pro Strukturální fondy EU určené na zateplování veřejných budov a vede pracovní skupinu zaměřenou na změny legislativy a odstranění administrativních bariér rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice.

a-green 4. Nový proces developerského projektu, zelený cost management

speaker Mgr. František Macholda, MBA

obchodní manažer, společnost EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

 • nové přístupy v procesu vývoje developerského projektu.
 • integrované plánování, ekologicko-ekonomický koncept budov jakožto zelený cost management projektu
František Macholda je obchodním manažerem poradenské společnosti EkoWATT, která se zabývá otázkami energetiky, ekonomiky a životního prostředí. František Macholda se specializuje na energetické úspory v budovách a nízkoenergetické domy, energetické audity budov a matematicko-fyzikální modelování energetických bilancí. Zabývá se také ekonomikou a financováním energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

a-green 5. Ekonomická návratnost úsporných opatření a instalace obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách

speaker Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

 • ekonomická analýza úsporných opatření a instalace obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách
 • korektní posuzování ekonomické výhodnosti

Jaroslav Knápek je vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd na Fakultě elektrotechnické ČVUT a externě přednáší i na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vyučuje ekonomicko-manažerské předměty týkající se mimo jiné ekonomiky obnovitelných zdrojů. Jaroslav Knápek se účastní různých vzdělávacích projektů a přednáší často i mimo akademickou půdu.

cara_hlavni

Občerstvení a neformální pokračování v diskuzi


19:15-21:00

Moderátor konference: Anthony (Chip) Caine, Výkonný ředitel Acred Group

Zakladatel společnosti ACRED, držitel titulu Master of Architecture z Prinstonské univerzity v USA. Od roku 1995 působil jako výkonný ředitel pobočky americké společnosti Hines a poté jako vedoucí rezidenční skupiny ve společnosti Skanska Group v Praze. Anthony Caine žije v Praze od roku 1991. Dříve rovněž působil například jako poradce hlavních architektů z Prahy, Brna a Ostravy. V New York City vedl 10 let vlastní společnost pod názvem Proposition Architecture, P.C.. Na svém „profesionálním kontě“ má výstavbu více jak 750 domů v Praze a New Yorku, a více než 20 000 m2 moderních kancelářských prostor.